การประกันคุณภาพ
บ้าน > การประกันคุณภาพ

อุปกรณ์ทดสอบ

เพื่อให้ทันกับการร้องขอการทดสอบที่รวดเร็วถูกต้องและครอบคลุมโรงงานของเราได้ลงทุนในอุปกรณ์ทดสอบเช่นอุปกรณ์ทดสอบสารกำจัดศัตรูพืชอย่างรวดเร็วอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่พัฒนาแล้วรวมถึงเครื่องตรวจจับโลหะเครื่องเอ็กซ์เรย์และเครื่องคัดแยกสีเครื่องคัดแยกด้วยเลเซอร์ ด้วยวิธีนี้เราสามารถกำจัดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตราย


อุปกรณ์ทดสอบ

ก่อนหน้า: ไม่มี

  • wechat